Anja Svetina Nabergoj

Dr. sc. Anja Svetina Nabergoj je predavačica na Hasso Plattner Institutu dizajna na Sveučilištu Stanford gdje podučava Executive obrazovne programe te inovacije na diplomskoj razini studija. U svom radu fokusira se na pomaganje pojedincima, timovima i organizacijama u dostizanju njihova inovacijskog potencijala te poticanje kreativnog razmišljanja. Radila je s organizacijama diljem SAD-a, Azije i Europe uključujući Bill&Melinda Gates Foundation, JetBlue, GM, Kellogg, Genentech, Visa, Coca Cola i Telenor. Anja također predaje i poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, u Sloveniji gdje se usredotočuje na razvijanje i uporabu design thinking metodologije – metodologije pronalaska kreativnih i inovativnih rješenja u poslovanju te njezinu prilagodbu za poduzetničke kolegije i kurikulum poslovne škole. Doprinijela je nastanku pojedinih poglavlja knjiga Edwarda Elgara i Routlegea, a njeni radovi objavljivani su u znanstvenim časopisima, uključujući European Management Journal.