Vesna Vlahović Dasić

Vesna ima 20 godina iskustva u marketing na teritoriju šire regije i Europe u industriji robe široke potrošnje. Više od pola svog radnog vijeka provela je u Coca-Coli na pozicijma u brand i marketing managementu. Vodila je i kampanju repozicioniranja Schweppesa u našoj regiji te aktivaciju FIFA Svjetskog nogometnog prvenstva za Evropu. Zadnje dvije godine, Vesna obnaša funkciju direktorice marketinga za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Bugarsku.